Σεμινάρια Φωτογραφίας Κρήτη

Σεμινάρια και μαθήματα φωτογραφίας στην Κρήτη

Σεμινάρια και μαθήματα φωτογραφίας διοργανώνονται από διάφορους δραστήριους φορείς και στην Κρήτη.

Εξάμηνος Κύκλος Μαθημάτων Φωτογραφίας από το fotoart και τον Δημήτρη Ασιθιανάκη εξ αποστάσεως μέσω ίντερνετ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΡΗΤΗ