Σεμινάρια Φωτογραφίας του Φωτογράφου

Ανακοινώθηκαν τα νέα σεμινάρια του Φωτογράφου για το φθινόπωρο του 2023

Ανακοινώθηκαν τα νέα σεμινάρια φωτογραφίας του φωτογράφου για την νέα περίοδο ξεκινώντας από το Φθινόπωρο του 2023

Σεμινάριο φωτογραφίας Μάθε την μηχανή σου

Σεμινάριο φωτογραφίας Φωτογραφία για Airbnb

Σεμινάριο φωτογραφίας Φωτογραφία από την Αρχή

Σεμινάριο φωτογραφίας Lightroom | Τεχνικές

Σεμινάριο φωτογραφίας Φωτογραφία και Ψυχανάλυση

Σεμινάριο φωτογραφίας Φωτογράφιση για Eshop & Καταλόγους

Σεμινάριο φωτογραφίας Φωτογραφία Δρόμου

Σεμινάριο φωτογραφίας Φωτισμοί Πορτραίτου

Σεμινάριο φωτογραφίας Βίντεο από την αρχή

Σεμινάριο φωτογραφίας Art photography workflow

Σεμινάριο φωτογραφίας Φωτογραφία Γυμνού

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

  • Tα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου αποτελούν ελεύθερη, μη τυπική επιμόρφωση παρεχόμενη από έμπειρους φωτογράφους και επαγγελματίες ειδικοτήτων συναφών με το εκάστοτε αντικείμενο.
  • Η συμμετοχή στα σεμινάρια συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αποδοχή των παρόντων όρων.
  • Δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση εφόσον δεν έχουν τακτοποιηθεί πλήρως, προ της έναρξης κάθε σεμιναρίου, οι οικονομικές υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων να συμμετάσχουν.
  • Το περιεχόμενο κάθε σεμιναρίου διαμορφώνεται με την αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε εισηγητή και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να συγκεντρώνει και να μεταδίδει τις ανάλογες με το θέμα γνώσεις, πληροφορίες και επιλύσεις αποριών σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που άπτονται κάθε αντικειμένου.
  • Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση οποιουδήποτε σεμιναρίου με οποιοδήποτε μέσο. Τυχόν βιντεοσκόπηση, live streaming και/ή ανάρτηση υποκλαπέντος περιεχομένου σεμιναρίου σε social media ή άλλη δημοσιοποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή όλου του σεμιναρίου, θεωρείται παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται σύμφωνα με το Νόμο.
  • Aκύρωση συμμετοχής επιτρέπεται ως 15 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας δεν επιστρέφονται προκαταβολές ή πλήρως εξοφλημένα ποσά.
  • Σε περίπτωση αναβολής για οποιονδήποτε λόγο ορίζεται νέα ημερομηνία. Σε αυτή την περίπτωση οι συμμετέχοντες εφόσον δεν αποδεχθούν τη νέα ημερομηνία δικαιούνται σε άτοκη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν χωρίς να μπορούν να διεκδικήσουν πέραν αυτής οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία για οποιαδήποτε βλάβη ή δαπάνη τους. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης του σεμιναρίου (ιδιαίτερα θέλουμε την προσοχή όσων προέρχονται από άλλες περιοχές γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταλογιστεί στον διοργανωτή αξίωση για αποζημίωση λόγω εξόδων ταξιδιού/διαμονής κλπ. σε περίπτωση αναβολής ή οριστικής ακύρωσης).

Επικοινωνία με το περιοδικό φωτογράφος

PRESS PHOTO PUBLICATIONS – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1 & Κουρτίδου,
104 45  Κ. Πατήσια, Αθήνα.
Τηλ.: 210 85 41 400 Fax: 210 85 41 485

www.photo.gr
e-mail: info@photo.gr
e-shop: eshop@photo.gr

Scroll to Top